info@clementas.cz

Máte zájem o naše služby?

V případě, že máte zájem o přijetí do domova, vyplňte, prosím, žádost na tomto webu. My se vám poté obratem ozveme.

Jak přijímáme nové klienty?

Od první návštěvy u nás v domově přistupujeme ke každému klientovi a jeho blízkým individuálně.

 

Informujte se předem

Detailní informace o našich domovech a poskytované péči můžete získat na od sociálních pracovníků, případně od ředitelů jednotlivých domovů. Přijďte nás navštívit, napište nám nebo nám zatelefonujte, rádi vám pomůžeme se související administrativou.

Nejčastější dotazy

Samozřejmě, rádi Vás přivítáme. Nezávaznou návštěvu a prohlídku vybraného Domova si můžete domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem (kontakty naleznete zde). Jak to v našich Domovech vypadá se můžete podívat také prostřednictvím virtuálních prohlídek u jednotlivých domovů

Žádost je možné podat online zde nebo e-mailem (kontakty na Domovy naleznete zde). Pokud podání žádosti spojíte s prohlídkou vybraného Domova, rádi Vám s jejím vyplněním pomůžeme. Více informací k přijetí získáte zde.

Pokud se žadatel ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zúčastnit seznamovací schůzky osobně, nemusí jí být přítomen. V rámci dalšího jednání náš sociální pracovník žadatele navštíví v místě jeho aktuálního pobytu.

Ceny se pro námi poskytované sociální služby mohou, v rámci úhrad stanovených zákonem, lišit. Platný ceník najdete vždy v sekci každého domova. Budete-li mít jakékoliv otázky, kontaktujte prosím pověřené pracovníky jednotlivých Domovů. Kontakty naleznete zde.

Příspěvek na péči je určen k úhradě sociální péče spočívající zejména v každodenních činnostech sebepéče (hygiena, oblékání, pomoc při podávání stravy…), nikoli k úhradě pobytu a stravy.

Situace se může v jednotlivých domovech lišit, aktuální informace získáte od pracovníků domova viz kontakty zde. Před přijetím je však vždy nutné nejprve vyřídit některé formality, které s přijetím souvisí.

V den přijetí u sebe musíte mít platný občanský průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. Seznam věcí, které vám doporučujeme si sebou do Domova vzít, naleznete zde a v tištěné podobě jej obdržíte v každém z našich domovů.

V našich domovech nabízíme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a výjimečně ve třílůžkových pokojích. Výběr velikosti pokoje můžete ponechat na dobu až po prohlídce domova. Současně doporučujeme zvážit, zda je žadatel společenský, hovorný nebo jestli má raději „svůj klid“.

Samozřejmě. Pokud do domova přichází partneři, rádi vás ubytujeme společně, pokud nám to aktuální provozní podmínky dovolí (volný dvoulůžkový pokoj).

Všechny naše pokoje jsou vybaveny účelným nábytkem a polohovacím lůžkem. Každý klient si však může pokoj zařídit svým drobným nábytkem a osobními předměty a doplňky, které mu budou připomínat jeho domov (např. fotografie, obrázky, hodiny, kalendář, květiny, deka, polštářky…). Většími kusy nábytku je pokoj možné vybavit po dohodě s vedením Domova.

Ano. V našich Domovech se snažíme vytvářet příjemné prostředí, ve kterém se naši klienti cítí dobře a chápeme, že rozloučení se svým domácím mazlíčkem je pro mnoho lidí nemyslitelné. Zvíře ale musí být očkované, pod pravidelným dohledem veterináře a nesmí ohrožovat klienty či personál. Je také třeba, abychom se společně domluvili na režimu dne a věděli tak, kdo a jakým způsobem se o domácího mazlíčka bude starat.

Ano, lékaři naše klienty navštěvují pravidelně přímo v ordinacích v našich domovech. Přichází k nám pravidelně praktičtí lékaři, ale také odborní lékaři, zejména psychiatr. Dále úzce spolupracujeme s diabetology, urology, neurology a nutričními specialisty. Lékařská péče není poskytována v denním stacionáři a odlehčovací službě v Clementas Kolín.

Návštěvy v našich Domově nejsou nijak omezovány, jsou vítány v podstatě kdykoliv během dne. S ohledem na soukromí našich klientů však nedoporučujeme návštěvy v pozdních večerních hodinách.

Není. V našich Domovech disponujeme vlastními kuchyněmi, v nichž vaříme chutnou, zdravou a pestrou stravu, která vždy odpovídá potřebám každého klienta. Připravujeme dietu racionální, diabetickou a šetřící. Ostatní požadavky na dietní stravování je nutné projednat před přijetím do domova.

Není. Všechny naše Domovy a celé areály jsou zcela bezbariérové a velmi dobře přizpůsobené osobám s tělesným postižením.

Nenalezli jste odpovědi na své otázky? Poradíme vám.