info@clementas.cz

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel internetových stránek Clementas, a.s., (dále jen „Společnost“) usiluje o co největší přístupnost obsahu i všech jeho funkcionalit pro všechny uživatele internetových stránek.

Na stránkách www.clementas.cz mohou být uvedeny odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů služeb, nad kterými Společnost nemá žádnou kontrolu. Pokud uživatel stránek navštíví kteroukoli z těchto stránek, je sám zodpovědný za to, že se seznámí se zásadami zabezpečení ochrany osobních údajů na těchto stránkách. Za toto zabezpečení nenese Společnost žádnou odpovědnost.

Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za jakoukoli škodu, zejména však, nikoli však výlučně, za žádnou přímou ani nepřímou škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo v souvislosti s přístupem k internetovým stránkám nebo s jejich užitím nebo v souvislosti s jejich obsahem nebo s údaji, které jsou na nich zveřejněny. Společnost také nenese žádnou odpovědnost za škodu, která uživatelům stránek případně vznikne použitím internetových stránek Společnosti nebo jakéhokoli obsahu zveřejněného na těchto stránkách.