info@clementas.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení návštěvníci, vítejte na našich webových stránkách. Internetové stránky www.clementas.cz provozuje společnost Clementas, a.s., IČ: 277 18 662, se sídlem Mlékovice 66, 281 44 Toušice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 23269. Následující řádky se týkají zásad používání stránek www.clementas.cz (dále „web“) a ochrany osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů návštěvníků našich stránek je pro nás velmi důležitá. Dovolte nám, abychom vás informovali o tom, jak shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím těchto internetových stránek poskytnout. Naše společnost respektuje vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jste k tomu nedal/a výslovný souhlas, nebo se nejedná o případy, kdy zákon umožňuje shromažďovat osobní údaje bez tohoto souhlasu.

Data, která nám poskytujete návštěvou našich stránek, jsou anonymizována, kromě údajů, které nám dobrovolně poskytnete např. vyplněním interaktivního formuláře na našich stránkách.

V souladu s právní úpravou obsaženou v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, poskytujeme na tomto místě návštěvníkům našich stránek informace, týkající se zpracování osobních údajů návštěvníků našich webových stránek.

Za osobní údaje je považován jakýkoli druh informací, který je přímo nebo nepřímo možné spojit s určitou fyzickou osobou. Při vašich návštěvách našich webových stránek zpracováváme vaše osobní údaje, a to datum a čas návštěvy našich stránek, Vaši IP adresu, cookies, webové stránky, ze kterých jste nás navštívili, popř. informace, které jste nám sami aktivně poskytli, např. vyplněním nějakého formuláře na našich stránkách.

Vaše právo na ochranu osobních údajů vám dává další práva, a to zejména právo požadovat od nás jako správce údajů přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu či výmaz, pokud jsou k němu dány zákonné důvody, dále právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování. Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na stránkách www.uoou.cz, poštovní adresa: pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vaše osobní údaje neukládáme déle, než je to potřebné a než je doba stanovená právní úpravou.

Vaše osobní údaje v žádném případě neposkytujeme žádné třetí osobě.

 

Cookies

Naše webové stránky ukládají v souladu s platnou právní úpravou na vaše zařízení soubory obecně označované jako cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka, kterou navštívíte, ukládá ve vašem počítači nebo mobilním telefonu. Naše společnost užívá cookies soubory vložené na naši stránku ke sběru informací o tom, jak návštěvníci tyto stránky užívají. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat kvalitu našich webových stránek. Tento soubor shromažďuje informace v anonymní podobě, zejména o tom, které části stránky návštěvníci navštívili.

Pokus chcete zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin, který do vašeho počítače poskytuje společnost Google.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud prohlížeč není nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.