info@clementas.cz

Vysvědčení pro seniory

V našem domově pro seniory v Mlékovicích jsme rozdávali vysvědčení, 10 jeho obyvatel absolvovalo univerzitu třetího věku. V podobném zařízení, je to zcela výjimečný počin. Paměť většiny klientů totiž s ohledem na věk nahlodává demence.