info@clementas.cz

Vážená paní ředitelko, dovolte mi touto cestou Vám jménem celé rodiny poděkovat za vzornou péči o naši maminku BJ. Maminka u vás strávila poslední dva roky svého života v plné spokojenosti. Sama nám vždy říkala, že je v Domově šťastná a spokojená. Nepochybně je to nejenom díky Vašim organizačním schopnostem, ale také díky obětavé, profesionální a empatické péči zdravotních sester a ošetřovatelek domácnosti Slunečnice, kde maminka bydlela. Děkujeme, a prosím o předání našeho poděkování celému kolektivu domácnosti Slunečnice za jejich práci a lidský přístup.

dcera klientky