info@clementas.cz

Univerzita třetího věku vrací klientům z Mlékovic chuť do života

Zhruba desítka studentů pilně navštěvovala celý semestr přednášky zaměřené například na zdravý životní styl, kynologii, cestování či gastronomii a dietní opatření nebo péči o les. Podle slov aktivizačních pracovnic Martiny Švolbové a Michaely Benešové, které přednášky připravovaly, počet studentů během přednáškového cyklu narůstal, a tak se kolotoč výuky od září „roztočí“ znovu. „Klienti se vždy těšili. Měli vytištěný seznam přednášek. Ptali se, jestli vše platí. Od září musíme naplánovat nový cyklus. Dnes nechybělo vysvědčení o tom, že vše zvládli, slavnostní ceremoniál, také vyhazovali čepice do vzduchu a na závěr je čekala sladká odměna,“ uvedly aktivizační pracovnice.

„Připravujeme aktivity pro naše klienty s ohledem na jejich hendikep a také, aby byly co nejvíce podobné normálnímu životu, kdyby žili doma. Část naší klientely může přijímat nové informace, těší se na ně a vítá je,“ uvádí ředitelka mlékovického Clementas Andrea Faltysová. Podle ní výuka některé klienty uzdravuje. „Jedna klientka k nám přišla z oddělení následné péče, upoutaná na lůžko, apatická, nekomunikovala. Dnes je úspěšnou absolventkou akademie, která hrozně ráda mluví, zpívá, denně jezdí na invalidním vozíku po celém Domově a je to neuvěřitelně společenský člověk,“ dodává Andrea Faltysová.

V rámci semestru přednášeli v Mlékovicích odborníci z okolních státních institucí, jako je například skanzen v nedaleké Kouřim. Jedním z vyučujících byl ale například i zdejší klient Ing. Jaromír Pospíšil, který celý život pracoval jako ředitel organizace starající se o lesy. Ten měl svou přednášku o dendrologii. „Přednášel jsem o lesech obecně a stromech, které jsou nej… nejstarší, nejmohutnější, to kolegy zaujalo,“ uzavřel Jaromír Pospíšil.