info@clementas.cz

Unikátní projekt pomůže dezorientovaným klientům

Centrum pro seniory Clementas v Mlékovicích spouští v rámci jedné ze svých domácností (oddělení, pozn. aut.) unikátní projekt pro klienty. Zaměří se na klienty, kteří jsou kvůli své vážné chorobě zcela dezorientovaní, tzv. bloudiví nebo neklidní až agresivní.
Jedná se o republikově ojedinělý záměr, od jehož realizace si vedení Domova slibuje především zvýšení kvality života klientů s demencí, u kterých se projevuje vysoká míra dezorientace, spojená s vysokým rizikem bloudění, častých ztrát a z důvodu nemoci „neklidných“ klientů až s projevy agrese.

„Projevy demence se mohou vlivem zhoršování nemoci prohlubovat, a tím se zvyšuje dezorientace klientů a stoupá u nich riziko bloudění a ztráty a u některých jedinců se může zvyšovat jejich neklid a může docházet i k projevům agrese. Přestože v našem Domově pečujeme o klienty s demencí, Domov a areál jsou jim otevřeny, aby se mohli volně pohybovat. Individuálním přístupem se nám daří udržet orientaci a psychickou pohodu klientů v takové úrovni, že se mohou volně pohybovat, byť míra jejich hendikepu je velmi vysoká. Pro několik málo klientů je však nezbytné přijmout opatření pro jejich bezpečí a vymezit jim pro samostatný pohyb pouze prostor domácnosti, ve které žijí,“ popisuje ředitelka mlékovického domova Andrea Faltysová. To však klade vysoké nároky na individuální péči, personální zajištění a nabídku činností a aktivit pro takové klienty, aby se kvalita jejich života nesnížila.

Nápadem zřídit tuto domácnost se vedení domova inspirovalo v zahraničí a podrobnosti dohledali tamní sociální pracovníci a zdravotníci v odborné literatuře. „V domácnosti je vyšší počet zaměstnanců. Navíc je nadstandardně vybavená, a to tak, aby odpovídala některým typickým situacím, které nastávají v životě každého z nás. Používají se zde také speciální pomůcky, jako je speciální křeslo, které zklidňuje psychiku neklidných až agresivních klientů a samozřejmostí je individuální a zvýšená péče,“ popisuje Andrea Faltysová. Klienti tak v rámci domácnosti mohou „získat iluzi“, že jsou na návštěvě u lékaře, přichází na autobusovou zastávku, vchází do dětského pokoje, mají zde interaktivní pomůcky, díky kterým mohou uspokojit svoji potřebu „montovat“. „Oblíbený bude určitě i retro koutek s ušákem a lampou,“ doplňuje Faltysová.

„Vlivem onemocnění někteří klienti prožívají produktivní věk svého života, nikoli současnou reálnou dobu nebo si na část produktivního věku vzpomínají. Nemoc způsobuje, že si nepamatují, co se ale stalo před chvíli. Díky speciálnímu projektu kolem sebe mají věci a situace, které jsou jim známé a nedochází ke zvyšování jejich neklidu prožíváním něčeho jiného, než se co kolem nich děje,“ uvádí ředitelka Faltysová.

Alice Švehlová, výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb tuto mlékovickou novinku chválí. „Jedná se o výjimečný projekt, který klientům v tomto stádiu demence pomůže a umožní jim dožít ve větším klidu. Výjimečný je v tom, jak komplexně je uchopen a realizován, protože ve službách se tyto projekty objevují, ale ne komplexně ve smyslu celé domácnosti (např. koutek zařízený jako hostinec, vlaková či autobusová zastávka v zahradě apod.). Jde o jednoduchou, ale velice účinnou myšlenku, který zvýší prestiž nejenom daného zařízení, ale sociálních služeb jako celku,“ uzavřela Alice Švehlová.

V domácnosti budou žít klienti, kteří se sem přestěhují z jiných mlékovických domácností nebo přijdou ze zdravotnického zařízení či z jiného domova pro seniory. Stejně jako ostatní domácnosti, má i tato své stálé zaměstnance, kteří tak zdejší klienty budou dokonale znát. „Samozřejmě to platí i naopak. Klienti, i když si nevzpomenou na jméno zaměstnance, vědí, že tenhle pečovatel/sestra k nim chodí pravidelně, znají jejich hlas, podobu a mohou se v jejich přítomnosti cítit bezpečně,“ uzavírá Andrea Faltysová.