info@clementas.cz

Náš mlékovický Domov podpořila dotací Městská část Praha 5

V roce 2022 podpořila činnost našeho mlékovického Domova Městská část Praha 5. Podpora byla poskytnuta prostřednictvím dotace, kterou schválilo tamní zastupitelstvo a dosáhla výše 10.000 korun. Peníze byly použity na dílčí úhradu provozních nákladů, například energií, související s provozem sociální služby.