info@clementas.cz

Mlékovický Domov podpořilo město Beroun

V roce 2022 podpořilo činnost našeho mlékovického Domova město Beroun. Podpora byla poskytnuta prostřednictvím dotace, kterou schválilo tamní zastupitelstvo a dosáhla výše 10.000 korun. Peníze byly použity na dílčí úhradu provozních nákladů, například energií, související s provozem sociální služby.