Filozofie v domovech
Clementas

Podporujeme klienty při zachovávání důstojného života a soběstačnosti. Stavíme na kvalitní individuální péči a přistupujeme ke klientům tak, jak bychom si sami přáli, aby bylo ve stáří postaráno o nás.

Klient je u nás na prvním místě

Záleží nám na spokojenosti našich klientů a jejich blízkých. Ke každému klientovi proto přistupujeme individuálně s ohledem na jeho zdravotní stav, specifické potřeby, osobní zvyklosti a individuální přání. Naším cílem je zajistit klientům maximální pohodlí a prostředí, které je co možná nejpodobnější tomu domácímu.

Profesionální péče 24 hodin denně

Velký důraz klademe na kvalitní péči. Každodenní péči o klienty zajišťuje odborný personál, který díky svým bohatým zkušenostem přesně ví, jak s klienty individuálně pracovat. Naši lékaři jsou s klienty v pravidelném a častém kontaktu, díky čemuž jsou schopni sledovat celkový vývoj jejich zdravotního stavu a pohotově tak reagovat na jakékoliv změny.

Zachování společenského života

Podporujeme klienty v udržování kontaktů s rodinami, přáteli a společenským prostředím. Zajišťujeme aktivní propojení života našich klientů s životem i mimo domov Clementas. Vytváříme podmínky pro život v domově tak, aby byly co možná nejpodobnější domácímu prostředí.

Naše práce je pro nás srdeční záležitostí

Úsměv, spokojenost a radost ze života klientů našich domovů je nám tou největší odměnou a důkazem, že naše péče a úsilí mají skutečný smysl.

Chováme se ekologicky

Pro vytápění domovů používáme tepelná čerpadla a připravujeme projekt solárních výměníků. Třídění odpadu je u nás samozřejmostí.

Vaříme z lokálních produktů

Velké množství potravin odebíráme z nedalekých farem a od lokálních producentů.

Vytváříme domácí prostředí

Společné prostory v domově i pokoje jsou zařízené tak, aby se u nás naši klienti cítili jako doma.

Aktivní trávení volného času

Podporujeme klienty v rozvíjení a udržování rozumových, smyslových a motorických dovedností podle jejich individuálních potřeb.

aA- aA++ aA+
Potřebujete poradit?